Kinderen van de schakelklas op de Triangel

Geplaatst op vrijdag 20 november 2015

wennen peuters‘De Triangel werkt samen met de Schakelklas. Twee maal per week komt juf Amani een aantal VVE kinderen in groep 1 en 2 begeleiden.
Ze begeleidt de kinderen op het gebied van woordenschatuitbreiding, voorbereidende leesbegrippen en het mondeling taalgebruik.

De kinderen werken daar aan hetzelfde thema als in de klas. Ze doen allerlei spelletjes op gebied van taal. Bijvoorbeeld memorie, woordkaartjes maken, voorlezen etc.

Deze week staat het thema ‘Sinterklaas’ centraal. Vandaar dat de kinderen zich mooi verkleed hebben! ‘