Leerlingenraad

Geplaatst op woensdag 1 februari 2017

Op 31 januari was de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. Uit alle klassen op de Triangel is een leerling gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad.
Groep 1/2            Caelin                  Groep 3/4            Youssef
Groep 4/5            Zoë                      Groep 6/7            Kaileigh
Groep 7/8            Fenna     

Tijdens de vergadering hebben de kinderen eerst met elkaar kennisgemaakt. Vervolgens hebben de kinderen verteld waarom ze zijn gekozen door de klas om in de leerlingenraad plaats te nemen. Elk groep kan agendapunten inbrengen voor een vergadering en deze punten worden dan besproken. Ook bij deze eerste vergadering waren er al verschillende agendapunten. Zo kwamen de volgende punten aan bod: Het schoolplein, welke activiteiten vinden jullie fijn op school en welke missen jullie, kunnen en willen leerlingen een grotere rol spelen bij verschillende activiteiten. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en besproken in de klassen. Dit verslag wordt ook op de pagina van de leerlingenraad op de website geplaatst.