Positief inspectiebezoek januari 2021

Geplaatst op maandag 25 januari 2021

Op dinsdag 12 januari hebben wij een themaonderzoek van de onderwijsinspectie gehad. Het gesprek vond plaats in het kader van het themaonderzoek “kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie”. Met dit onderzoek wilde de inspectie o.a. meer zicht krijgen op de kwaliteitsverbetering op onze school. Welke keuzes maken wij, hoe zien de uitwerking en evaluaties eruit en geeft dit alles een samenhangend beeld met onze populatie leerlingen? Aansluitend is er gereflecteerd op de motieven en werkwijze bij het vormgeven van onze kwaliteitsverbetering ten bate van het onderwijs op de Triangel.

De inspectie gaf positieve feedback op het feit dat wij erop gericht zijn ieder kind op zijn of haar niveau alle ontwikkelingskansen te bieden, waarbij wij ons als school tevens verplichten het maximaal haalbare met onze leerlingen te bereiken.

Wij zijn dan ook trots op de positieve reacties van de onderwijsinspectie. Wij waren goed in staat onze eigen ambities naar voren te brengen en voor ons toont dit nogmaals aan dat we als school op de juiste weg zijn. We kregen als tip mee om ook tevreden te zijn met behaalde resultaten en successen te vieren. Zodra dit weer mogelijk is, zullen wij dit succes dan ook zeker samen met de leerlingen vieren.