Bewegingsonderwijs

Wouter-Gaillard (2)

Alle leerlingen van de Triangel hebben wekelijks gymles van een vakleerkracht in de grote gymzaal van onze school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben 2 keer in de week gymles.
De groepen 1 en 2 krijgen 1 keer in de week gymles, waar de ouders hun kinderen kunnen helpen bij het omkleden. De gymlessen op maandag en donderdag worden door Wouter Gaillard, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, gegeven.