Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is erg belangrijk voor kinderen. Op school zijn kinderen bezig met hun cognitieve, sociaal-emotionele en hun motorische ontwikkeling. Het bewegingsonderwijs in Lelystad gaat mee met de tijd. We werken met een vakgroep van 20 leerkrachten, die een gezamenlijke visie hebben en werken volgens een gezamenlijke planning.

Onze missie is:

Ieder kind van 3-13 jaar optimaal leren bewegen, zodat ieder kind op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maakt voor een passende, actieve en gezonde leefstijl.

Onze visie:

Streeft ernaar om bewegingsactiviteiten aan te bieden voor elk kind: in en om de school en in samenwerking met partners. Met als doel elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen.

Natuurlijk spreekt de missie en de visie zoals hierboven beschreven de Triangel erg aan, dus heeft de Triangel al erg lang een vakleerkracht in dienst, om dit in goede banen te leiden. Naast de ‘gewone’ gymlessen wordt er ook veel aandacht besteedt aan toernooien, sportdagen, kampen en allerlei andere naschoolse activiteiten.

De kleuters krijgen 1 keer in de week gym van de vakleerkracht en de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer in de week gym van de vakleerkracht in de grote gymzaal.

Op de website van de vakgroep bewegingsonderwijs vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep aanbiedt in Lelystad.

Logo bewegingsonderwijs