Rapport bewegingsonderwijs

De vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad, waar onze vakleerkrachten deel van uit maken, heeft twee jaar lang gewerkt aan een rapport welke Lelystad-breed gehanteerd kan worden.

Hoe werkt het?
Elk schooljaar worden er 10 activiteiten bekeken waar de kinderen hun beweegniveau bij kunnen bepalen en uiteraard kunnen verbeteren het jaar erop. Deze niveaus worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) bewegingsonderwijs.

De gemiddelden van de gescoorde niveaus (1 t/m 10) binnen de beweeggebieden spel, turnen en atletiek worden weergegeven in het rapport bewegingsonderwijs. Er worden geen waarden meer gegeven aan het behaalde niveau, maar juist gekeken naar de stapjes die een kind maakt. Uiteindelijk zal het rapport een overzicht bieden van de persoonlijke beweegontwikkeling van groep 1 t/m 8.

Op het rapport worden ook de niveaus van de wijze van deelname (1 t/m 5) aangegeven. Er wordt gekeken naar samenwerking en zelfstandigheid en inzet en enthousiasme. Deze items zijn een voorwaarde voor een veilige, goed georganiseerde en plezierige les bewegingsonderwijs.

Tot slot is er ook ruimte voor advies en opmerkingen gegeven door de vakleerkracht. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het rapport of gewoon eens het LVS willen inzien, dan kunt u contact opnemen met Wouter Gaillard.