School In Verbinding (SIV)

In Lelystad zijn 23 basisscholen die intensief samenwerken met uiteenlopende sport-, zorg- en cultuurorganisaties. De Triangel werkt sinds september 2011 ook nauw samen met andere scholen en is daarom een Sportieve Brede School. (SBS) Sinds december 2013 is dit project verder gegaan onder de naam: “School in Verbinding”

Het uitgangspunt is, dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren om met verschillende vormen van samenleven in aanraking te komen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het samenleven in gezinsvormen, met vrienden, op school, in de kinderopvang, in clubs, in hun vrije tijd, in de openbare ruimte, in betaald werk of vrijwilligerswerk.

In al deze situaties kunnen culturele verschillen voorkomen die te maken hebben met etnische achtergronden, migratie, religie, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Daarnaast bestaan er verschillen in sociaaleconomische omstandigheden, leeftijden, sekse en seksuele oriëntatie, enzovoort. Door de combinatie van allerlei voorzieningen kan de brede school kinderen en jongeren een kader bieden om zich op de verschillende vormen van samenleven te oriënteren, te ontdekken hoe ze eraan kunnen en willen deelnemen en welke bagage ze daarvoor nodig hebben.

‘School in Verbinding’ kan gezien worden als samenwerkingsverband tussen voorzieningen voor kinderen en jongeren waarin een of meer scholen de spil vormen. Ze kunnen verschillende doelen hebben, zoals het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, het zorgen voor opvang en vrijetijdsbesteding, het organiseren van activiteiten voor ouders en buurtbewoners, het bevorderen van ouderparticipatie of het zorgen voor gezamenlijke huisvesting.

Hoe werkt het?
Alle activiteiten die worden georganiseerd, worden gegeven door een begeleider uit het wijkbeweegteam van de Schepenwijk. Per aangeboden activiteit wordt een inschrijfformulier aan de kinderen uitgedeeld welke op aangegeven data in de sport brievenbus moet worden gedeponeerd. Club Sportief maakt onderdeel uit van School in Verbinding. Vooraf vindt een persoonlijk onderhoud plaats met de vakleerkracht bewegingsonderwijs van Triangel, Tjalk of Schakel.

Contact.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Marlinde Memelink.