Vakleerkrachten

 

Alle leerlingen van de Triangel hebben wekelijks gymles van een vakleerkracht in de grote gymzaal van onze school.
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben 2 keer in de week gymles.
De gymlessen op dinsdag en vrijdag worden door Marlinde Memelink, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, gegeven.