Expressie cirkel

ckv3Expressie is het best te omschrijven als een CKV uurtje voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In dit uur werken de kinderen voor 8 weken binnen verschillende kunstdisciplines aan aspecten gekozen binnen het huidige thema van de bovenbouw.
Tijdens deze 8 weken worden de kinderen verdeeld over kleine groepjes van ongeveer 8 tot 10 kinderen.
We kunnen de groepjes zo klein maken doordat de leerkrachten van de onderbouw ook een groepje begeleiden. Expressie wordt namelijk altijd gedaan op vrijdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur, als de onderbouw vrij is.
Omdat de groepjes erg klein zijn hebben de leerkrachten veel tijd om de kinderen goed te kunnen begeleiden. Doordat we 8 weken de tijd hebben, is er de mogelijkheid om ook iets echt groots te gaan maken.

Het thema wordt tijdens de 8 weken steeds meer zichtbaar in de school. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd om ook op andere tijden bezig te zijn met het thema.
Ieder thema wordt gezamenlijk afgesloten. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een markt.
Tijdens de afsluiting zijn ook ouders van harte welkom om de kunstwerken van de kinderen te komen bewonderen.