Het bestuur

De Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) vormt het bestuur van de school. In Lelystad vallen alle openbare scholen voor primair onderwijs onder deze stichting.

logoschool_200Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt geleidt door de mevrouw Jonna Merkx (voorzitter). Zij is verantwoordelijk voor 19 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen in beleidsvoorbereidende, informerende en adviserende zin bij de uitvoering van de taken. De stichting is gehuisvest aan de Meenthoek 1, 8224 BS Lelystad (postadres: postbus 2451, 8203 AL). Allen zijn bereikbaar via het algemene nummer 0320 767700.

Kijk voor meer informatie over hoe Stichting SchOOL en De Tjalk samenwerken op de website van Stichting SchOOL.