Bredeschool

Brede scholen in Lelystad
Lelystad kent vanaf 2000 brede school-projecten. Het concept heeft inmiddels in Lelystad bewezen een goede aanvulling te zijn op de ontwikkelingskansen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Het doel van de brede scholen is, dat kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en beter voorbereid kunnen beginnen aan het voortgezet onderwijs. Er wordt geïnvesteerd in extra kansen en zo nodig in extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben. Ook ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom zijn ouders en ouderbetrokkenheid een centraal thema in de brede school.
Brede school–activiteiten worden voor een deel in een naschools programma uitgevoerd. Dat kan in de school zelf zijn, in buurtcentra en/of sportzalen. Bij de uitvoering kunnen verschillende partners betrokken zijn, zoals het Centrum voor Kunst en Cultuur De Kubus, de Stichting 3D, buurtcentra, het Sportbedrijf Lelystad, I-care, GGD, de politie en/of de Stichting Kindercentra Lelystad.

 

De Triangel een Kunst en Cultuur Brede schoolmuziek
Kunstzinnige uitingen worden ingezet als middel om te werken aan sociale en communicatieve vaardigheden, persoonlijke expressie en het ontdekken/ontwikkelen van talenten. Dit komt ten goede aan:

  • de persoonlijke ontwikkeling (zelfvertrouwen opbouwen, plezier beleven, ervaren dat je iets kunt bereiken, leren samenwerken, creatief denken bevorderen, communicatieve en expressieve vaardigheden vergroten);
  • de sociale ontwikkeling (sociale betrokkenheid, begrijpen en respecteren van andere culturen, de school als gemeenschap ervaren, verbeteren van kennis over en interesse in cultuur, vergroten van actieve en receptieve culturele participatie, bevorderen van actief burgerschap).

Dit doen we in samenwerking met de andere scholen in de buurt. Zo maakt de Triangel, in combinatie met De Tjalk en De Schakel, deel uit van de Schepenwijk.
De brede school Schepenwijk werkt op het gebied van kunst en cultuur samen met CKC De Kubus en kunstenaars die opgenomen zijn in het bestand van de website “Talent in de buurt”.
Samen met de makelaar brede school van CKC De Kubus wordt een activiteitenaanbod gerealiseerd, dat aansluit bij de binnenschoolse kunst- en cultuuractiviteiten, zodat er sprake is van een doorgaande leerlijn.

Voor het activiteitenaanbod van de brede school Schepenwijk gelden de volgende algemene criteria:
alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan een brede school-activiteit;
het aanbod is vraag-gestuurd, dat wil zeggen: sluit aan bij de vraag van kinderen, ouders en/of leerkrachten.
De Triangel probeert het aanbod van de brede school aan te laten sluiten bij lopende projecten op school. Om zoveel mogelijk kinderen te laten participeren, maken wij ook gebruik van brede schoolactiviteiten tijdens de lesuren. Kunstenaars uit Lelystad komen de klas in om kunst en cultuurlessen te verzorgen.

turnenDe Triangel een Sportieve Brede school
Onze school is ook een sportieve brede school. Aangezien wij sport ook als een speerpunt hebben, mogen we ons Sportieve Brede school noemen.
Ook dit doen we in samenwerking met de andere scholen in de buurt.
Zo maakt de Triangel, in combinatie met De Tjalk en De Schakel, deel uit van de Schepenwijk.
Binnen de Schepenwijk hebben we een beweegteam dat alles op gebied van sport en bewegen voor ons regelt. Dit wijkbeweegteam bestaat uit twee leerkrachten bewegingsonderwijs en een sportwijkwerker.

We willen de kinderen van de Schepenwijk, dus ook van de Triangel, een extra sportaanbod geven. Een sportaanbod aangeboden op leeftijdscategorie waarbij de kinderen meer bewegen, er plezier aan beleven en in contact komen met andere kinderen uit de wijk, maar van een andere school.
Aangezien het wijkbeweegteam veel contact heeft met verschillende sportverenigingen uit Lelystad, kunnen we een aanbod realiseren waarbij het niveau op maat is voor de kinderen en waarbij we gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de sportverenigingen.
Er worden incidentele sportmiddagen aangeboden, maar ook sportcursussen waarbij kinderen meerdere weken achter elkaar in aanraking komen met een sport. Hierbij wordt altijd een verenigingstrainer ingeschakeld. Veel mogelijkheden dus waarbij de kinderen centraal staan en waarbij we ook aan willen sluiten aan de behoeften van de kinderen.

Binnen onze school is Maud Otten de vakleerkracht bewegingsonderwijs en coördinator Sportieve
Bredeschool.
Voor meer informatie kijk op www.bewegingsonderwijslelystad.nl

De brede school wordt gezien als een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en hun omgeving. Voor meer informatie kijk op www.bredeschool.nl.