Formulieren

Bijzonder verlof

In bijzondere omstandigheden als gevolg van bv. huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid of aanverwant kan de directie verlof toekennen. Krijgt u hiermee te maken dan moet zo snel mogelijk een verzoek ingediend worden bij de directie. U kunt hieronder het formulier downloaden.

Vakantieverlof onder schooltijd

Op vakantie buiten de normale vakantieperiodes mag alleen wanneer u een beroep heeft met piekbelasting, waardoor het gezin tijdens de vakantieperiode niet weg kan. In dat geval dient u voor het plannen of boeken van de vakantie, een aanvraag in bij de directie. Bij de aanvraag moet een ondertekende verklaring (van de werkgever) getoond kunnen worden.  De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. U kunt hieronder het formulier downloaden.

Formulier bijzonder (vakantie)verlof