Kunst en cultuurschool

kunst3De Triangel is een kunst en cultuurschool
De Triangel profileert zich binnen Lelystad als CKV school. Wij proberen uniek te zijn in ons aanbod van cultuur onderwijs en thematisch werken. Daarnaast is cultuuronderwijs een toevoeging en verrijking op het gewone lesprogramma.

Met een CKV-school bedoelen wij een school voor primair onderwijs die, naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, veel aandacht schenkt aan kunst, cultuur en alles wat daarmee samenhangt.
Zo wordt door middel van thematisch werken extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van kennis over cultuur en erfgoed. Dit is een mooie aanvulling op het gewone lesprogramma, en het is vaak veel betekenisvoller, omdat de kinderen er actief aan deelnemen.

Doelen
We willen kinderen leren om kunst, cultuur en erfgoed te waarderen door dieper in te gaan op achtergronden en technieken. Verder willen we kinderen leren om met een kritische blik te kijken naar kunst. Door te leren de eigen mening te verwoorden en dit met argumenten te onderbouwen, worden de kinderen gestimuleerd verder te kijken, dan wat je aan de oppervlakte ziet en wordt het culturele zelfbeeld verrijkt.
Dit geldt voor zowel het door hun zelfgemaakte werk en dat van medeleerlingen, als ook de kunst welke zij tegen komen o.a. bij het bezoeken van een tentoonstelling of museum.

Onze school is een CKV-school, omdat we door onze bijzondere aandacht voor verschillende aspecten van kunst en cultuur onder andere willen bereiken dat:

  • de taalvaardigheid van de leerlingen wordt vergroot;
  • het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit;
  • de leerlingen kritisch leren kijken;
  • de leerlingen respect en waardering voor elkaar en elkaars werk krijgen;
  • de motorische vaardigheden van de leerlingen worden gestimuleerd;
  • de samenwerking tussen leerlingen wordt bevorderd;
  • de sociale vaardigheid van de leerlingen groter wordt;
  • het cultureel zelfbewustzijn van de leerling verrijkt wordt.

In de groepenIMG_7639

In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan de expressieve vakken.
Zowel in de onderbouw (groep 1 t/m 4) als in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgen de kinderen, in samenwerking met de Kubus van vakdocenten les in muziek, dans, tekenen, schilderen en drama. Tijdens projecten wordt er ook gezamenlijk gewerkt, waardoor er een interactie plaats vindt, zodat de jongere kinderen van de oudere kinderen kunnen leren en de oudere kinderen weer van de jongere kinderen.

Daarnaast wordt er in de bovenbouw op de vrijdagen gewerkt in een expressiecirkel.
In gemengde kleine groepjes werken de kinderen aan de hand van een thema met verschillende technieken en met diverse materialen. Regelmatig wordt daarbij ook dieper ingegaan op verschillende culturele aspecten binnen een thema. Meer informatie over de expressiecirkel kunt u lezen in hoofdstuk 7.10 van de schoolgids.

Naast het kunstzinnige werk dat ze hebben gemaakt, zijn er op onze school ook regelmatig optredens van de kinderen te zien. Tijdens het thematheater verzorgen de verschillende groepen optredens voor alle kinderen van de school en de ouders.