Portfolio

Leerlingportfolioplakken
In het schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met het ontwikkelen van een Leerlingportfolio. Dit is een map, die uw kind zelf beheert in de klas, waarin het kind bijhoudt wat gedurende het hele jaar de vorderingen zijn op het gebied van enkele vakken, zoals rekenen en spelling. Uw kind wordt op deze wijze betrokken bij de doelen, die het wil halen m.b.t. deze vakgebieden.

Tien-minuten gesprek
Drie keer per jaar heeft u de mogelijkheid om met de groepsleerkracht over de vorderingen van uw kind te praten (via de tien-minuten gesprekken), waarvan twee keer naar aanleiding van het rapport.

Observatie map
De groepsleerkracht maakt voor de gesprekken gebruik van zijn observatie map met gegevens over uw kind.

Alternatief leerlingprofiel
Bij de gesprekken van februari en juni wordt ook het Alternatief leerlingprofiel besproken. Dit is een overzicht van de Citoscores van het kind in een grafiek. Hiermee is de ontwikkeling van uw kind in de loop van de jaren goed te volgen.

Rapport
Elke leerling die langer dan zes maanden bij ons op school zit, krijgt twee keer per schooljaar het rapport.
U kunt het rapport voor aanvang van het tien-minuten gesprek op school inzien.
De rapporten zijn dan in de klas al met de kinderen doorgesproken.
U krijgt een kopie van het rapport mee naar huis.
In het rapport zult u punten aantreffen als: sociale houding in de groep, houding ten aanzien van de leerkracht en werkhouding. Tevens is er een gedeelte waarin staat aangegeven welke lesstof uw kind verwerkt heeft en op welk niveau het zich bevind.