Protocollen

Gedragsprotocol

Pestprotocol Triangel

Meldcode-Huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Klachtenregeling

Gedragscode vrijwilligers

Elk schooljaar evalueren wij gezamenlijk met de MR een aantal protocollen. Voor het schooljaar 2020-2021 staat in ieder geval het de gedragscode vrijwilligers op de agenda. Zodra dit protocol is geëvalueerd en aangepast vindt u op deze pagina de nieuwe versie.