Vakantie en studiedagen

Vakantierooster 2019-2020

Vakanties: 
Herfstvakantie 20 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 22 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 16 februari 2020 t/m 21 februari 2020
Goede vrijdag / Pasen   _ 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 19 april 2020 t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 24 mei 2020
Tweede Pinksterdag 01 juni  2020
 Zomervakantie 04 juli 2019 t/m 17 augustus 2020

 

Studiedagen 2019-2020
Om het onderwijs op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. Jaarlijks wordt er gekeken welke scholing er nodig is binnen het team. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe functies binnen de school, nieuwe onderwijsontwikkelingen, etcetera. Hiervoor zijn onder andere de zogenaamde studiedagen. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het jaar. Wijzigingen zullen tijdig worden aangegeven in de nieuwsbrief.

  • maandag 28 november  2019 groepen 1 t/m 8 vrij
  • maandag 06 januari 2020 groepen 1 t/m 8 vrij
  • dinsdag 07 januari 2020 groepen 1 t/m 8 vrij
  • dinsdag 03 maart 2020 groepen 1 t/m 8 vrij
  • donderdag 19 maart 2020 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag 27 maart 2020 groepen 1 t/m 8 vrij