Vakantie en studiedagen

Vakantierooster 2020-2021

Vakanties: 
Herfstvakantie 12 oktober 2020 t/m 26 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag / Pasen   _ 02 april 2021 t/m 05 april 2021
Meivakantie 26 april 2020 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
 Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021

 

Studiedagen 2020-2021
Om het onderwijs op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. Jaarlijks wordt er gekeken welke scholing er nodig is binnen het team. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe functies binnen de school, nieuwe onderwijsontwikkelingen, etcetera. Hiervoor zijn onder andere de zogenaamde studiedagen. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het jaar. Wijzigingen zullen tijdig worden aangegeven in de nieuwsbrief.

  • donderdag 29 oktober  2020 groepen 1 t/m 8 vrij
  • donderdag 26 november 2020 groepen 1 t/m 8 vrij
  • maandag 15 februari 2021 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag 12 maart 2021 groepen 1 t/m 8 vrij
  • donderdag 18 maart 2021 groepen 1 t/m 8 vrij
  • dinsdag 01 juni 2021 groepen 1 t/m 8 vrij
  • woensdag 23 juni 2021 groepen 1 t/m 8 vrij