Vakantie en studiedagen

Vakantierooster 2017-2018

Vakanties: 
Herfstvakantie 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 02 maart 2018
Goede vrijdag / Pasen   _ 30 maart 2018 t/m 02 april 2018
Meivakantie 27 april 2018 t/m 11 mei 2018
Hemelvaart Valt in de meivakantie
Tweede Pinksterdag 21 mei  2018
 Zomervakantie 21 juli 2018 t/m 3 september 2017

 

Studiedagen
Om het onderwijs op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. Jaarlijks wordt er gekeken welke scholing er nodig is binnen het team. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe functies binnen de school, nieuwe onderwijsontwikkelingen, etcetera. Hiervoor zijn onder andere de zogenaamde studiedagen. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het jaar. Wijzigingen zullen tijdig worden aangegeven in de nieuwsbrief.

  • donderdag 05 oktober  2017 groepen 1 t/m 8 vrij
  • maandag 13 november 2017 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag  19 januari 2018 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag 23 februari 2018 groepen 1 t/m 8 vrij
  • woensdag 11 april 2018 groepen 1 t/m 8 vrij
  • woensdag 04 juli 2018 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag 13 juli 2018 groepen 1 t/m 8 vrij