Vakantie en studiedagen

Vakantierooster 2018-2019

Vakanties: 
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede vrijdag / Pasen   _ 19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie 23 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni  2019
 Zomervakantie 12 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

 

Studiedagen 2018-2019
Om het onderwijs op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. Jaarlijks wordt er gekeken welke scholing er nodig is binnen het team. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe functies binnen de school, nieuwe onderwijsontwikkelingen, etcetera. Hiervoor zijn onder andere de zogenaamde studiedagen. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het jaar. Wijzigingen zullen tijdig worden aangegeven in de nieuwsbrief.

  • vrijdag 05 oktober  2018 groepen 1 t/m 8 vrij
  • maandag 26 november 2018 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag 25 januari 2019 groepen 1 t/m 8 vrij
  • vrijdag 01 maart 2019 groepen 1 t/m 8 vrij
  • woensdag 03 juli 2019 groepen 1 t/m 8 vrij