AC

De activiteitencommissie (AC) is een werkgroep, die bestaat uit ouders en leerkrachten en is betrokken bij de organisatie van verschillende feesten en activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst, de ouderavond en de slotavond van groep 8. Daarnaast is zij betrokken bij de schoolreisjes en schoolkampen, sportactiviteiten, avondvierdaagse en overige activiteiten, zoals een sponsorloop of een rommelmarkt.

De AC vergadert ongeveer 6 keer per jaar, altijd in de avonduren. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dus u bent welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief bekendgemaakt.
De agenda en de notulen van deze vergaderingen hangen in de hal van de school.
Hebt u aanvulling, of een punt dat u besproken wilt hebben, dan kunt u dit altijd bij één van de ouders van de AC indienen. Dit punt wordt dan zo mogelijk de eerstkomende vergadering besproken.

Wilt u meedenken, meehelpen of lid worden van de AC, meldt dit dan ook bij één van de AC-leden. Er wordt dan gekeken waar er op dat moment hulp nodig en of mogelijk is.
Bij de vele activiteiten die de AC organiseert, hebben we de hulp van ouders altijd hard nodig. Hebt u een goed idee, wilt u helpen met organiseren, of juist heel praktisch met opbouwen en later weer opruimen van de benodigde materialen, meldt dit dan bij een van de AC-leden.
Hulp is altijd welkom!

ac.triangel@stichtingschool.nl

financieel jaarverslag 2016-2017