Buitenschoolse opvang GO!

Na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt  GO! Kinderopvang opvang voor uw kind. Dit is de buitenschoolse opvang (BSO).
GO! Kinderopvang vindt het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdsgenootjes kan spelen en activiteiten ondernemen. Er kan binnen en buiten gespeeld worden. Er zijn verschillende spelletjes, speel – en knutselmateriaal, afgestemd op de leeftijd van uw kind en er wordt ingespeeld op de interesse, belevingswereld en behoefte van uw kind. De leiding organiseert diverse activiteiten.
In de vakantie is er een vakantieprogramma. Eten en drinken wordt door GO! Kinderopvang verzorgd. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door gekwalificeerde leiding. De leiding draagt zorg voor de kinderen en vindt het daarom prettig daarover een goed contact met ouders te onderhouden.

Groepen
Er wordt gewerkt met leeftijdsgroepen. De opvang voor de jongste kinderen is bij BSO Spunkies in basisschool de Schakel. Voor de oudere kinderen is de opvang bij BSO Hoppetossa in Villa Kakelbond (Botter 44-33, naast onze school). Op rustige dagen worden deze twee groepen samengevoegd.

Voorschoolse opvang
Er is voorschoolse opvang bij Villa Kakelbond voor alle kinderen.

Openingstijden
Voorschoolse opvang, vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang zijn aansluitend bij de schooltijden tot 18.15 uur op alle werkdagen.
Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties is er opvang van 8.00 uur tot 18.15 uur. (Voor kinderen die al gebruik maken van de voorschoolse opvang van 7.00 uur tot 18.15 uur.)
Ook opvang alleen in de schoolvakanties is mogelijk.

GOkinderopvang-RGB

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de kosten, kunt u terecht bij: www.go-kinderopvang.nl

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail info@go-kinderopvang.nl