Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang GO!

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal de Ottertjes heeft nauw contact met de leerkrachten van de onderbouw en we  onderzoeken continu op welke manier we nog meer kunnen samenwerken. Dit is ontzettend leuk en leerzaam voor de kinderen, tevens is het een mooie voorbereiding op de basisschool!

De peuterspeelzaal is geopend op:

Alle ochtenden van 8.30-11.30 uur en op de dinsdagmiddag va 12.45-15.15 uur.

Op de dinsdagmiddag bieden we speciale 3+ activiteiten aan, waarbij de peuters nog meer basisschool voorbereidende activiteiten aangeboden krijgen.

Buitenschoolse opvang

Na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt  GO! Kinderopvang opvang voor uw kind. Dit is de buitenschoolse opvang (BSO).
GO! Kinderopvang vindt het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdsgenootjes kan spelen en activiteiten ondernemen. Er kan binnen en buiten gespeeld worden. Er zijn verschillende spelletjes, speel – en knutselmateriaal, afgestemd op de leeftijd van uw kind en er wordt ingespeeld op de interesse, belevingswereld en behoefte van uw kind. De leiding organiseert diverse activiteiten.
In de vakantie is er een vakantieprogramma. Eten en drinken wordt door GO! Kinderopvang verzorgd. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door gekwalificeerde leiding. De leiding draagt zorg voor de kinderen en vindt het daarom prettig daarover een goed contact met ouders te onderhouden.

Groepen
Er wordt gewerkt met leeftijdsgroepen. De opvang voor de onderbouw en middenbouw kinderen is gevestigd in twee naast elkaar gelegen ruimtes bij BSO het Roversnest beneden. De bovenbouw groep bevindt zich aan de bovenkant van het gebouw.

Op alle dagen is er voorschoolse en buitenschoolse opvang.

Openingstijden
Voorschoolse opvang, vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang zijn aansluitend bij de schooltijden tot 18.15 uur op alle werkdagen.
Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties is er opvang van 8.00 uur tot 18.15 uur. (Voor kinderen die al gebruik maken van de voorschoolse opvang van 7.00 uur tot 18.15 uur.)
Ook opvang alleen in de schoolvakanties is mogelijk.

Team

Er wordt op deze locatie met een vast en stabiel team gewerkt, waarbij de pedagogisch medewerkers zowel op de peuterspeelzaal als op de buitenschoolse opvang werkzaam zijn.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de kosten, kunt u terecht bij: www.go-kinderopvang.nl

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail info@go-kinderopvang.nl