Ouderhulp

Ouderhulp in de school vinden wij heel belangrijk, evenals de manier waarop ouders bij de school worden betrokken. Wij kiezen voor ouderhulp in school onder andere om de volgende redenen:

  • ouders1Door ouders bij het onderwijs van hun kind(eren) te betrekken, hopen we dat de ouders meer inzicht krijgen in het onderwijs en de organisatie daarvan in de betreffende groep en daarmee in de school.
  • Door een goed contact tussen school en ouders kan er meer eenheid en begrip ontstaan over opvoedkundig en onderwijskundig handelen. Zo ontstaat meer het gevoel samen bezig te zijn met het onderwijs van de kinderen.
  • Om kinderen meer aandacht te geven is het werken in kleine groepjes belangrijk. Hiervoor is ouderhulp onontbeerlijk.
  • Kinderen vinden het (meestal) fijn als hun ouder(s) in school helpen.

Van hulpouders wordt verwacht dat zij zich aan de geldende schoolregels houden.
Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid bij de leerkracht en de eindverantwoordelijkheid bij de directie.
Aan het begin van het schooljaar wordt er een invullijst meegegeven aan uw kind, waarop u kunt aangeven bij welke activiteit u zou willen helpen. Natuurlijk blijft de mogelijkheid om tijdens het schooljaar in te stappen als hulpouder. U kunt zich dan opgeven bij de groepsleerkracht of bij de directie.