Ouders en digiduif

Voor een goede communicatie met ouders maken wij gebruik van het e-mailsysteem van digiDuif.
DigiDuif is een systeem dat online wordt beheerd. Ouders krijgen hiervoor een persoonlijke inlogcode en melden zich door middel van deze code aan bij digiDuif.
Zo gaat onder andere de Nieuwsbrief digitaal naar ouders en wordt ook naar ouders gecommuniceerd over activiteiten, ouderavonden en zelfs is het mogelijk ouders een sms’je te sturen bij uitval van een leerkracht of als er iets met een kind aan de hand is.

Klik hier om naar digiDuif te gaan:

5332328