Regiegroep

feestjeDe Regiegroep bestaat uit een aantal leerkrachten en ouders. De groep is in 2013 voortgekomen uit een bewustwordingsbijeenkomst van het team en alle geïnteresseerde ouders onder leiding van het CPS.

Ouders van de Triangel hebben aangegeven, dat zij de visie op Ouderbetrokkenheid onderschrijven.

Bij Ouderbetrokkenheid werken ouders en leraren voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.

De regiegroep komt enkele malen per jaar samen om onderwerpen te bespreken, die zowel door ouders als het team worden ingebracht. De regiegroep bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden, maar kan ook al naar gelang de belangstelling voor het onderwerp door andere ouders en teamleden worden bezocht.