Schoolgids

Elk jaar in september verschijnt de schoolgids van OBS De Triangel. De schoolgids informeert ouders over de gang van zaken op school. Deze gids informeert u onder meer over:

  • Wat is een Cultuurschool en waar staan we voor?
  • Hoe wordt het onderwijs vormgegeven?
  • Welk schoolklimaat is belangrijk?
  • Wat is de rol van de ouders?

En u vindt er allerlei praktische zaken als adressen, overblijf, buitenschoolse activiteiten, schoolregels, samenstelling van het team, de zorg voor kinderen. Het is na deze site uw volgende en meer gedetailleerde bron van informatie, wanneer u meer wilt weten over het reilen en zeilen op De Triangel.

Download hier de schoolgids 2020-2021 van OBS De Triangel. Ook kunt u op school een exemplaar van deze gids opvragen. De protocollen waar de schoolgids naar verwijst, vindt u hier.

De schoolgids verwijst ook naar de “nota toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen.” Deze nota vindt u hier.