Tussentijdse opvang

Op de Triangel hanteren een continurooster.

Kinderen eten en drinken tussen de middag in de groep.