Schoolregels

Geen school kan functioneren zonder regels en afspraken; ook wij niet. Om u als ouder op de hoogte te brengen van de geldende regels volgen ze hieronder. Wij willen graag een goed voorbeeld voor onze kinderen laten zien en hopen op uw medewerking.

We gaan uit van drie Hoofdregels:
Voor groot en klein moeten we aardig zijn.
Binnen school doen we rustig aan, buiten mag je je laten gaan.
Met materiaal moet je zuinig zijn, kapotte spullen zijn niet fijn!

IMG_4431Algemene regels

 • Als het hek open is mag je op het plein spelen. Na schooltijd kom je dat even vragen.
 • De schooldeuren gaan open om 8.15 uur en 13.00 uur.
 • Vijf minuten voor schooltijd ben je in de klas aanwezig.
 • Als je binnen bent, ga je op je plaats zitten.
 • Bij de eerste bel neem je afscheid van je ouders, zodat zij bij de tweede bel uit de school kunnen zijn.
 • Je hebt geen mobiele telefoon bij je in de in klas. Je levert deze in bij de leerkracht en na de les krijg je het terug.
 • Als je niet kunt komen, laat je je ouders dit vóór schooltijd melden.
 • Als je ergens niet aan mee kunt doen, moeten je ouders dit door middel van een briefje of telefoontje doorgeven.

Het schoolplein

 • Op het speelplein wordt niet gefietst.
 • Er zijn fietsenrekken om de fiets in te stallen.
 • Fietsen die in de rekken staan worden met rust gelaten.
 • Zet je fiets goed op slot.
 • Je mag op de fiets komen als je veraf woont of als je er een dringende reden voor hebt.
 • In de pauze spelen we op het plein.
 • Het plein opkomen of verlaten doe je alleen via de ingangen.
 • We houden met elkaar het plein netjes.
 • Voetballen doen we niet op het schoolplein.
 • Tijdens een spel proberen we de andere kinderen niet te storen.
 • Als er problemen zijn op het plein, of als je gepest wordt, kun je bij de pleinwacht of groeps-leerkracht terecht.

Lokaal en materiaal

 • De 2 leerlingen die volgens het rooster aan de beurt zijn voor de klassendienst, mogen de leerkracht helpen.
 • Alles wat je gebruikt, ruim je ook weer op.
 • Alles wat je leent, breng je ook weer terug.
 • Als er veel rommel is, helpen we elkaar bij het opruimen.
 • Kijk goed of je het overgebleven materiaal nog een keer kunt gebruiken.
 • Probeer het materiaal zo zuinig mogelijk te gebruiken.

Rust

 • Probeer elkaar zo weinig mogelijk te storen.
 • Je mag op een fatsoenlijke en beleefde manier aangeven, dat je last hebt van een ander.
 • Als je binnenkomt, veeg je je voeten.

Gang

 • Op de gang wordt rustig gelopen en zachtjes gepraat.
 • Rolschaatsen en skates doe je buiten uit; voor binnen neem je andere schoenen mee.
 • De jassen worden netjes aan de kapstok gehangen, rolschaatsen, laarzen en degelijke kunnen eronder gezet worden.
 • Bij het werken op de gang probeer je elkaar zo min mogelijk te storen.

Toiletten

 • Probeer zoveel mogelijk voor schooltijd, in de pauze of na schooltijd naar de wc te gaan.
 • We houden het toilet netjes.
 • Altijd handen wassen.

Gymzaal

 • We gaan samen met de leerkracht de gymzaal in.
 • Er mag niet gespeeld worden met spullen die in de berging staan.
 • Als je de gymzaal uit wilt, vraag je dit even aan de leerkracht.
 • Zorg voor gymkleding en schoenen.

Kleedkamer

 • In de aangewezen kleedkamer blijven totdat de leerkracht je haalt.
 • Kleding aan de haken hangen of op de banken leggen.
 • Schoenen voor de kleedkamer neerzetten.
 • Niets van waarde achterlaten in de kleedkamer.
 • Na de gymles wordt er gedoucht, groep 1 en 2 wast hoofd, handen en voeten.

Douchen

 • Na het douchen doe je de kranen dicht.
 • Laat de douches netjes achter.

De lerarenkamer (het kamertje)

 • Kloppen voor je binnengaat.
 • Niet storen in een gesprek.
 • Je mag telefoneren, als je daar toestemming voor hebt.
 • In het kamertje kun je hulp vragen aan leerkrachten als je gewond bent, want daar is de verbanddoos.

Documentatiecentrum / bibliotheekboekenkast / spelletjeskast

 • Deze kasten worden na gebruik altijd netjes achtergelaten.
 • Als je de kasten slordig aantreft, geef je dit door aan de leerkracht.
 • Bij het kwijtraken van een boek zal er een boete betaald moeten worden, de hoogte van deze boete hangt af van het boek.

Klusjes

 • Je mag klusjes doen als de leerkracht dit aangeeft.
 • Materialen die je gebruikt voor een klusje ruim je, als je ermee klaar bent weer netjes op.
 • Wees zuinig met de schooleigendommen en het materiaal.

Dieren in de school

 • In verband met allergieën zijn dieren in de school niet toegestaan.
 • In geval van een spreekbeurt kunt u in overleg met de leerkracht bespreken of het dier wel of niet de klas in mag.

Rookbeleid

Binnen het gebouw en op het schoolplein (binnen het hek) van onze school geldt een rookverbod.
Wij willen graag een goed voorbeeld voor onze kinderen zijn.
Daarom willen wij u verzoeken ook niet te roken direct buiten het hek en tijdens schoolactiviteiten zoals schoolreisjes, spelletjesdag of de avondvierdaagse.

Fietsen

Op het schoolplein wordt niet gefietst en fietsen worden in het fietsenrek neergezet.
Voor het stallen van de fietsen geldt:
De kinderen uit groep 1 t/m 3 plaatsen hun fiets bij de kleine ingang, op het schoolplein.
De kinderen uit groep 4 t/m 8 plaatsen hun fiets bij de hoofdingang, op het schoolplein.

Parkeren

De wijk rondom de school is niet ingericht op de verkeersstroom van het brengen en halen van kinderen. Helaas hebben wij niet veel parkeergelegenheid bij school. Nu ontstaan er af en toe gevaarlijke situaties, omdat er zoveel auto’s, fietsers en voetgangers tegelijkertijd gebruik maken van de smalle weg voor de school. Verder hebben de bewoners van de hofjes soms overlast van het verkeer. Wij verzoeken u op de volgende punten te letten;

 • Breng de kinderen alleen met de auto als het echt niet anders kan.
 • Parkeer de auto bij de Plusmarkt, als er geen plaats meer is op onze parkeerplaatsen.
 • Parkeer de auto niet op straat voor school.
 • De bewoners van de hofjes parkeren hun auto bij de deur; door het verkeerd parkeren, al is het maar voor een paar minuten, kunnen zij het hofje niet in of uit. Door dubbel en fout te parkeren kan de brandweer of de ambulance in geval van nood niet in de hofjes komen. Parkeer uw auto daarom zonder overlast te veroorzaken.

Mobiele telefoons

Een mobiele telefoon mag alleen mee naar school indien u dat noodzakelijk vindt. Bij binnenkomst moet het mobieltje bij de leerkracht ingeleverd worden en deze legt het zelf in de la en haalt het er ook zelf uit. De mobiel moet uiteraard wel uit!
De school is verder niet verantwoordelijk voor de mobiele telefoon. Na afloop van de lessen mag het weer worden opgehaald.
Uw kind kan op school altijd met de schooltelefoon naar huis bellen, indien dat nodig is. Ook u kunt altijd via de schooltelefoon een boodschap doorgeven aan uw kind (telefoonnummer 0320-250103).
Als uw kind tijdens de les of de pauze met een mobiele telefoon bezig is, wordt het mobieltje door de leerkracht in zijn la gelegd en kan uw kind deze om 15.15 uur weer ophalen. Indien het een tweede keer gebeurt, krijgt uw kind het mobieltje niet zelf terug, maar moet u het mobieltje zelf komen ophalen.

Spaarartikelen

Veel kinderen verzamelen de actieartikelen van diverse supermarkten zoals de gogo’s, beanz etc. Dit heeft regelmatig tot problemen in de klassen geleid. Daarom is het meenemen van deze verzamelartikelen niet toegestaan. Ruilen mag, maar niet óp school of ónder schooltijd.

Luizen
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door onze controlemoeders. Mocht u tussendoor merken dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan zo snel mogelijk op school doorgeven. Dan worden de kinderen extra gecontroleerd. Mocht er hoofdluis zijn geconstateerd bij één van de kinderen op school, dan krijgt uw kind daarover een brief mee met informatie. Het is aan te raden om uw kind een plastic tas mee te geven, waarin de jas e.d. aan de kapstok kan worden gehangen.