Schoolregels

Geen school kan functioneren zonder goede  afspraken; ook wij niet. Om u als ouder op de hoogte te brengen van de geldende afspraken volgen ze hieronder. Wij willen graag een goed voorbeeld voor onze kinderen laten zien en hopen op uw medewerking.

Algemeen

 

 • De schooldeuren gaan open om 8.05 uur.
 • leerlingen gaan direct door naar hun eigen groep.
 • Om 08:15 starten de lessen.
 • Wanneer een leerling niet naar school kan komen, wordt dit voor schooltijd gemeld aan de school. Dit kan telefonisch of via Socialschools.

Het schoolplein

 • Op het plein wordt niet gefietst.
 • Er zijn fietsenrekken om de fiets in te stallen.
 • Fietsen die in de rekken staan worden met rust gelaten.
 • Zet je fiets goed op slot..
 • We houden met elkaar de school en het plein netjes.
 • Voetballen doen we op het voetbalveld
 • Tijdens een spel proberen we de andere kinderen niet te storen.
 • Alles wat je gebruikt, ruim je ook weer op.
 • Alles wat je leent, breng je ook weer terug.
 • Als er veel rommel is, helpen we elkaar bij het opruimen.
 • Kijk goed of je het overgebleven materiaal nog een keer kunt gebruiken.
 • Probeer het materiaal zo zuinig mogelijk te gebruiken.

Rust

 • Probeer elkaar zo weinig mogelijk te storen.
 • Je mag op een fatsoenlijke en beleefde manier aangeven, dat je last hebt van een ander.
 • Als je binnenkomt, veeg je je voeten.

Gang

 • Op de gang wordt rustig gelopen en zachtjes gepraat.
 • Rolschaatsen en skates doe je in de hal uit; voor binnen neem je andere schoenen mee.
 • De jassen worden netjes aan de kapstok gehangen, rolschaatsen, laarzen en degelijke kunnen eronder gezet worden.
 • Bij het werken op het leerplein probeer je elkaar zo min mogelijk te storen.

Toiletten

 • Probeer zoveel mogelijk voor schooltijd, in de pauze of na schooltijd naar de wc te gaan.
 • We houden het toilet netjes.
 • Altijd handen wassen.

Gymzaal

 • We gaan samen met de leerkracht de gymzaal in.
 • Er mag niet gespeeld worden met spullen die in de berging staan.
 • Als je de gymzaal uit wilt, vraag je dit even aan de leerkracht.
 • Zorg voor gymkleding en schoenen.

Kleedkamer

 • In de aangewezen kleedkamer blijven totdat de leerkracht je haalt.
 • Kleding aan de haken hangen of op de banken leggen.
 • Schoenen voor de kleedkamer neerzetten.
 • Niets van waarde achterlaten in de kleedkamer.
 • Na de gymles wordt er gedoucht, groep 1 en 2 wast hoofd, handen en voeten.

Douchen

 • Na het douchen doe je de kranen dicht.
 • Laat de douches netjes achter.

De lerarenkamer 

 • Kloppen voor je binnengaat.
 • Niet storen in een gesprek.
 • Je mag telefoneren, als je daar toestemming voor hebt.
 • In het kamertje kun je hulp vragen aan leerkrachten als je gewond bent, want daar is de verbanddoos.

Documentatiecentrum / bibliotheekboekenkast 

 • Deze kasten worden na gebruik altijd netjes achtergelaten.
 • Als je de kasten slordig aantreft, geef je dit door aan de leerkracht.
 • Bij het kwijtraken van een boek zal er een boete betaald moeten worden, de hoogte van deze boete hangt af van het boek.

Klusjes

 • Je mag klusjes doen als de leerkracht dit aangeeft.
 • Materialen die je gebruikt voor een klusje ruim je, als je ermee klaar bent weer netjes op.
 • Wees zuinig met de schooleigendommen en het materiaal.

Dieren in de school

 • In verband met allergieën zijn dieren in de school niet toegestaan.
 • In geval van een spreekbeurt kunt u in overleg met de leerkracht bespreken of het dier wel of niet de klas in mag.

Rookbeleid

Binnen het gebouw en op het schoolplein  van onze school geldt een rookverbod.
Wij willen graag een goed voorbeeld voor onze kinderen zijn.
Daarom willen wij u verzoeken ook niet te roken direct buiten de omgeving van de school en tijdens schoolactiviteiten zoals schoolreisjes, spelletjesdag of de avondvierdaagse.

Parkeren

De wijk rondom de school is niet ingericht op de verkeersstroom van het brengen en halen van kinderen. Helaas hebben wij niet veel parkeergelegenheid bij school. Nu ontstaan er af en toe gevaarlijke situaties, omdat er zoveel auto’s, fietsers en voetgangers tegelijkertijd gebruik maken van de smalle weg voor de school. Verder hebben de bewoners  soms overlast van het verkeer. Wij verzoeken u op de volgende punten te letten;

 • Breng de kinderen alleen met de auto als het echt niet anders kan.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de Kiss and Ride
 • Parkeer de auto niet op straat voor school.
 • De bewoners van de wijk parkeren hun auto bij de deur; door het verkeerd parkeren, al is het maar voor een paar minuten, kunnen zij het hofje niet in of uit. Door dubbel en fout te parkeren kan de brandweer of de ambulance in geval van nood er niet door.
 • Parkeer uw auto daarom zonder overlast te veroorzaken.

Luizen
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door onze controlemoeders. Mocht u tussendoor merken dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan zo snel mogelijk op school doorgeven. Dan worden de kinderen extra gecontroleerd. Mocht er hoofdluis zijn geconstateerd bij één van de kinderen op school, dan krijgt uw kind daarover een brief mee met informatie. Het is aan te raden om uw kind een plastic tas mee te geven, waarin de jas e.d. aan de kapstok kan worden gehangen.