Schoolreisjes en kampen

kampSchoolreis
Voor de groepen 1en 2 en 3 t/m 5 wordt een schoolreis georganiseerd.
De nadruk ligt hierbij vooral op de sociale en groepsbindende ontwikkeling.

Schoolkamp
Vanaf groep 6 zijn de leerlingen tijdens het schoolkamp meerdere dagen van huis. De doelstellingen van deze kampen zijn: emotionele en verstandelijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en groepsbinding.
De schoolkampen worden door de werkgroep Kamp georganiseerd. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders die gezamenlijk de organisatie, financiële zaken en begeleiding ter hand nemen.

Kosten
De betaling voor deze activiteiten dient vooraf te worden voldaan. Het is mogelijk om, in overleg, hiervoor gespreid te betalen.
De kosten bedragen:
Groepen 1 en 2 € 10,00
Groepen 3 t/m 5 € 33,00
Groepen 6 en 7 € 44,00
Groep 8 € 95,00

Halverwege het schooljaar ontvangt u een brief waarin de ouderbijdrage en de kosten van de schoolreisjes en kampen worden vermeld.
U kunt het bedrag (of de termijnbedragen) storten op gironummer 30 92 478 t.n.v. Oudercommissie KBO school De Triangel, o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren) en het factuurnummer (zie brief).

Helaas kunnen de kinderen waarvoor geen schoolreis- of kampgeld is betaald, niet meedoen met deze activiteiten. Zij moeten dan wel naar school en worden in een andere groep opgevangen.