SchOOLwiki

zoekopdracht

Landelijke klachtencommissie

Bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) kunt u op ieder moment een klacht indienen.
Daarbij zal de klachtencommissie bij haar uitspraak mee laten wegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.