SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage kunnen veel extraatjes worden betaald, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de extra sportactiviteiten, kunst en cultuurprojecten, een bijdrage aan de schoolreizen, excursies, versnaperingen, natuur-activiteiten etc.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Ieder jaar tijdens de jaarlijkse ouderavond wordt dit bedrag vastgesteld.

Schooljaar 2014-2015
Voor het schooljaar 2014-2015 zal deze bijdrage voor het eerste kind € 25,00 bedragen. De bijdrage(n) voor een tweede en derde kind op onze school liggen telkens € 2,50 lager dan die van het vorige kind.

Betaling
Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school (of op een andere school) heeft, kan het bedrag aardig oplopen en kunnen wij ons voorstellen, dat u liever gespreid betaalt. Dit is voor ons geen enkel probleem.
Halverwege het schooljaar ontvangt u een brief waarin de ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje worden vermeld.

U kunt het bedrag (of de termijnbedragen) storten op gironummer 30 92 478 t.n.v. Oudercommissie KBO school De Triangel, o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren) en het factuurnummer (zie brief).

Het geld van de ouderbijdrage wordt door de activiteiten commissie beheerd. Op de algemene vergadering wordt daarover verantwoording afgelegd.