Afmelden

kunstSchoolverzuim en ziekmelden
Uw kind moet op tijd op school zijn.
Wanneer uw kind ziek is of een belangrijke (dokters)afspraak of iets dergelijks heeft, dient u dat altijd vóór aanvang van de les te melden.
(Telefoonnummer Triangel 0320-250103)

Als uw kind na het weekend nog ziek is, willen we dat graag nog een keer horen.
Dagelijks worden absentielijsten bijgehouden. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid van uw kind wordt er bij u gevraagd naar de reden daarvan.
Wanneer uw kind niet is afgemeld, wordt dit beschouwd als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’, dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De school is verplicht alle verzuimdagen bij te houden en door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Indien de leerplichtambtenaar vindt, dat er voor een kind te veel verzuimdagen zijn, worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd.
Als een kind vaak ziek is, wordt ook de GGD ingeschakeld door de leerplichtambtenaar.

Te laat komen
Zorgt u ervoor dat er zo min mogelijk tijdens de lesuren gestoord wordt. Indien uw kind meer dan 5 minuten te laat is, dan moet de school dat noteren als 1 uur ongeoorloofd verzuim.Als uw kind 16 uur in 4 weken tijd afwezig is, behalve bij ziekte en verlof, dan moet de school daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof aanvragen
Uw kind mag vanaf het vierde levensjaar naar de basisschool, maar dat hoeft nog niet. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Uw kind mag dan niet zomaar van school wegblijven en moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen.

 

 

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind de eerste nieuwsbrief mee, waarin de schoolvakanties vermeld staan (zie hierboven). Buiten deze vakantiedagen wordt er in principe geen extra verlof gegeven.
In ieder geval nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar en tijdens de toetsweken. Tijdens de toetsweken wordt er geen verlof toegekend, omdat alle kinderen in groepsverband of individueel exact op hetzelfde moment getoetst moeten worden.
Alleen indien er zeer dringende omstandigheden zijn wordt verlof toegekend.

 

Uw kind moet op tijd op school zijn.
Wanneer uw kind ziek is of een belangrijke (dokters)afspraak of iets dergelijks heeft, dient u dat altijd vóór aanvang van de les te melden.
(Telefoonnummer Triangel 0320-250103)

Als uw kind na het weekend nog ziek is, willen we dat graag nog een keer horen.
Dagelijks worden absentielijsten bijgehouden. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid van uw kind wordt er bij u gevraagd naar de reden daarvan.
Wanneer uw kind niet is afgemeld, wordt dit beschouwd als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’, dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
De school is verplicht alle verzuimdagen bij te houden en door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Indien de leerplichtambtenaar vindt, dat er voor een kind te veel verzuimdagen zijn, worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd.
Als een kind vaak ziek is, wordt ook de GGD ingeschakeld door de leerplichtambtenaar.