Toegankelijk voor alle kinderen

OBS de Triangel is een school met ongeveer 160 leerlingen midden in de wijk Warande. Een openbare school die in een veilige omgeving onderwijs geeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, wordt er aandacht geschonken aan cultuur- en ICT onderwijs. De Triangel is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders en leerlingen.

Op de Triangel willen wij dat onze leerlingen met plezier kennis en vaardigheden opdoen, ervaringen delen en zich mede verantwoordelijk voelen voor de school als geheel. Als betrokken team zijn wij er om onze leerlingen zelf verstandige keuzes te leren maken t.a.v. hun eigen gedrag.

Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij helaas voorlopig geen plek meer voor leerlingen in de groepen 2 tot en met 8. Wel kunt u uw kind opgeven voor onze wachtlijst.

De Triangel online!

Onze schoolactiviteiten zijn te volgen op Facebook en Instagram!

Continu leren

Op De Triangel werken we momenteel met het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen dezelfde schooltijden hebben: maandag t/m vrijdag van 8.15-14.00 uur.

Wij bieden voorschoolse en naschoolse opvang in samenwerking met Go! Kinderopvang

Aandacht voor de individuele leerling