• Respect
  • vertrouwen
  • gelijkwaardigheid
  • Zicht op ieder kind
  • Les op passend niveau

OBS de Triangel

“OBS de Triangel is een school met ongeveer 150 leerlingen midden in de Landstrekenwijk. Een openbare school die in een veilige omgeving onderwijs geeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, wordt er aandacht geschonken aan cultuur- en ICT onderwijs. De Triangel is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levens-beschouwelijke opvatting van de ouders en leerlingen.

Op de Triangel willen wij dat onze leerlingen met plezier kennis en vaardigheden opdoen, ervaringen delen en zich mede verantwoordelijk voelen voor de school als geheel. Als betrokken team zijn wij er om onze leerlingen zelf verstandige keuzes te leren maken t.a.v. hun eigen gedrag.”

Geplaatst op zaterdag 27 februari 2021
Nieuw meubilair voor onze school

Tijdens de voorjaarsvakantie zijn we druk bezig geweest met het opnieuw inrichten van onze school. Na lang wachten en hard werken een prachtig fris resultaat wat past bij ons onderwijs.

Lees verder

Geplaatst op maandag 25 januari 2021
Positief inspectiebezoek januari 2021

Op dinsdag 12 januari hebben wij een themaonderzoek van de onderwijsinspectie gehad. Het gesprek vond plaats in het kader van het themaonderzoek “kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie”. Met dit onderzoek wilde de inspectie o.a. meer zicht krijgen op de kwaliteitsverbetering op onze school. Welke keuzes maken wij, hoe zien de uitwerking en evaluaties eruit en geeft dit

Lees verder

Geplaatst op vrijdag 15 januari 2021
Nieuwe Schooltenues

Deze week ontvingen wij onze nieuwe schooltenues. We zijn erg trot met het prachtige resultaat. Twee van onze leerlingen waren bereid om deze aan iedereen te tonen.

Lees verder

Geplaatst op donderdag 19 november 2020
Nieuwe leerlingenraad 2020-2021

De Triangel heeft een nieuwe leerlingenraad. Vanaf groep 1 is er één leerling per groep vertegenwoordigd. De leerlingen komen regelmatig bij elkaar en leren opkomen voor hun belangen binnen de schoolorganisatie. Ze tellen mee en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingen krijgen inzicht in de organisatie van de school en door hen te

Lees verder