• Respect
  • vertrouwen
  • gelijkwaardigheid
  • Zicht op ieder kind
  • Les op passend niveau

OBS de Triangel

“OBS de Triangel is een school met ongeveer 150 leerlingen midden in de Landstrekenwijk. Een openbare school die in een veilige omgeving onderwijs geeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, wordt er aandacht geschonken aan cultuur- en ICT onderwijs. De Triangel is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levens-beschouwelijke opvatting van de ouders en leerlingen.

Op de Triangel willen wij dat onze leerlingen met plezier kennis en vaardigheden opdoen, ervaringen delen en zich mede verantwoordelijk voelen voor de school als geheel. Als betrokken team zijn wij er om onze leerlingen zelf verstandige keuzes te leren maken t.a.v. hun eigen gedrag.”

Geplaatst op zondag 12 september 2021
Les over zonne-energie

Deze week kregen onze bovenbouw groepen een gastles over zonnepanelen.  Er waren echte zonnepanelen in de groep  om van dichtbij te kunnen bekijken en iedere leerling moest zelf een mooie zonnebloem op zonne-energie in elkaar zetten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen ‘leren op’, maar ook over zonne-energie. Onze school heeft een eigen

Lees verder

Geplaatst op zondag 12 september 2021
Watersportdag Optimist on Tour

Op woensdag 1 september hebben de kinderen van de Djembé (groep 6/7) meegedaan aan activiteiten van Optimist on Tour. Deze vonden plaats bij watersportvereniging het Bovenwater. Alle activiteiten stonden in het teken van water. Zo werden er proefjes gedaan, leerden ze hoe een zeilboot werkt en de kinderen mochten zelf een Optimist (zeilbootje) besturen. Daarnaast

Lees verder

Geplaatst op zaterdag 27 februari 2021
Nieuw meubilair voor onze school

Tijdens de voorjaarsvakantie zijn we druk bezig geweest met het opnieuw inrichten van onze school. Na lang wachten en hard werken een prachtig fris resultaat wat past bij ons onderwijs.

Lees verder

Geplaatst op maandag 25 januari 2021
Positief inspectiebezoek januari 2021

Op dinsdag 12 januari hebben wij een themaonderzoek van de onderwijsinspectie gehad. Het gesprek vond plaats in het kader van het themaonderzoek “kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie”. Met dit onderzoek wilde de inspectie o.a. meer zicht krijgen op de kwaliteitsverbetering op onze school. Welke keuzes maken wij, hoe zien de uitwerking en evaluaties eruit en geeft dit

Lees verder