Joop
Directeur
Marscha
Pedagogisch medewerker GO!
Iris
Locatieleider GO!
Linda
Leerkracht 'Saxofoon' en IB bovenbouw
Mariati
Pedagogisch medewerker GO!
Linda
Onderwijsassistent
Kimberley
Leerkracht Tamboerijn
Lindsey
Leerkracht 'Trompet'
Sissy
Leerkracht 'Tamboerijn'
Toos
Pedagogisch medewerker GO!
Iris
Pedagogisch medewerker GO!
Erwin
Leerkracht 'Banjo'
Marlinde
Vakleerkracht gym
Marina
Pedagogisch medewerker GO!
Kelly
Lio leerkracht 'Tamboerijn'
Ton
Vrijwillige Conciërge
Nancy
Pedagogisch medewerker GO!
Bert
Conciërge
Ilona
Leerkracht 'Saxofoon' en IB onderbouw
Eline
Leerkracht 'Djembé'
Monique
Administratie
Joost
Leraarondersteuner 'Vleugel'
Loes
Inval leerkracht
Nouchka
Leerkracht 'Trompet'
Tineke
Vrijwilliger en invalleerkracht
Kris
Leerkracht 'de Piccolo'
Dimitri
Vrijwilliger
Sabrina
Pedagogisch medewerker GO!